Postavitev nove Antene LZA 12-7

S sobotno akcijo 25. septembra smo nadaljevali s postavitvijo antenskega sistema LZA na že pripravljen antenski drog. Že pripravljeno anteno sem že v petek zvečer naložil na nosilce Berlingota in jo v soboto zjutraj pripeljal v radioklub. Anteno smo po elementih sestavili in jo po delih z avtodvigalom  montirali na stolp. V akciji smo sodelovali Jure S57XX, Andrej S52GP, Polde S52UF, Boris S57BIT , Gorazd S56VVV, Viktor, Robi z avtodvigalom in Stane S52RO. Antenski sistem smo uspešno postavili, z akcijo pa zaključili ob 14. uri.

V nadaljevanju imamo za izvesti še inštalacije, meritve  in urediti podstreho.

Foto utrinki z akcije postavitve antene