Zbor članov radiokluba Škofja Loka

Po dvo letnem premoru zaradi COVID ukrepov nam je uspelo izvesti zbor članov radiokluba Škofja Loka.

Potekal je 26. februarja 2022 v prostorih radiokluba.  Zbora se je udeležilo 9 članic in članov radiokluba, kar je bilo dovolj za sklepčnost.

Na zboru smo pregledali delo za leto 2020 in 2021 in sprejeli ustrezne sklepe v skladu s poslovnikom zbora članov in statutom radiokluba. Nadzorni odbor je redno ob zaključku leta 2020 in 2021 pregledal vso dokumentacijo in poslovanje radiokluba in ni ugotovil nepravilnosti.

Na tem zboru so bilo izvoljeno tudi nov0 vodstvo radiokluba, ker je staremu že v letu 2021 potekel madat in volitve pa zaradi COVID-a niso bile izvedene.

Soglasno je bil sprejet sklep, da je novo vodstvo radiokluba v sestavi:

  • predsednik: Stanislav Primožič S52RO
  • tajnik: Sandi Bogataj S57KM
  • blagajnik: Jure Vraničar S57XX
  • nadzorni odbor: Andrej Novak S52GP, Polde Pakar S52UF in Jurij Gantar S57X

Soglasno je bil sprejet tudi delovni in finančni načrt za leto 2022.