Predstavitev Radiokluba Škofja Loka

Prvi zametki RadiokAntena1luba Škofja Loka segajo nazaj v petdeseta leta. Takrat je dejavnost potekala kot nekakšno konstruktorsko društvo v puštalskem gradu v Škofji Loki, kjer je bil tudi center zvez za kondiciranje radiovezistov za potrebe vojske.

Kot društvo je Radioklub Škofja Loka dobil svoj prvi registracijski dokument leta 1971, leta 1972 pa tudi svoj prvi pozivni znak YU3DKR. V tem letu so bile ustanovljene tudi sekcije v Železnikih (YU3DKN) in v Gorenji vasi (YU3DKP), nekaj let kasneje pa tudi v Žireh (YU3DKO).

Prostore za delovanje osnovnega radiokluba smo dobili na škofjeloškem gradu. Prva UKV postaja je bila AO-10, malo kasneje smo dobili še KV postajo TRIO TS-510. Pri opremljanju kluba kot sekcij nam je takrat pomagal tudi odsek za ljudsko obrambo Škofja Loka. S prihodom prvih radijskih postaj v radioklub je precej zaživela aktivnost na radijskih valovih. V sedemdesetih letih je steklo tudi več tečajev za nove operaterje in s tem tudi udeležbe v KV in UKV tekmovanjih. Prva UKV tekmovanja so potekala z Lubnika, želje po daljših in več zvezah pa so nas preko Ratitovca in Blegoša v koncu sedemdesetih let pripeljale na Porezen, kjer smo si kasneje uredili tekmovalno postojanko in od koder tekmujemo še danes.

KV dejavnost se je odvijala z lokacije v Škofji Loki, kjer smo si leta 1984 postavili 20 m visok stolp z anteno TH5DX. Leta 1987 smo ustanovili še eno sekcijo v Centru slepih in slabovidnih (YU3DKM), ki pa je leta 1993 postala samostojen radioklub. Spomladi leta 1992 smo morali zapustiti prostore na škofjeloškem gradu in se preseliti v prostore bivše vojašnice, kjer imamo trenOLYMPUS DIGITAL CAMERAutno na razpolago klubski prostor, radijsko sobo (PPS), delavnico in skladišče. V tem letu smo dobili nove pozivne znake in sicer S59DKR, S53DKR, S59DKN, S59DKP in S59DKO. Na ostrešje stavbe smo postavili 12m stolp in na njega stari dobri TH5DX, ki smo ga zaradi povečanega zanimanja za delo na WARC področjih najprej zamenjali z ECO DHF6, kasneje pa s Titanexovima antenama TY4030 in TS5. Poleg njih imamo še žične antene za 80m ter antene za delo na UKV področju.

Zadnja pridobitev v klubu je KV/50MHz postaja Yaesu FT-2000. Za UKV in višje uporabljamo Icom IC-275H za 2m, Icom IC-471H za 70cm ter SSB Electronic LT-23S za 23cm področje.