Plaketa ZRS

PlaketaDružili smo se 30 let pri zanimivem in koristnem delu, čeprav izhaja vse iz ljubiteljskih nagnjenj do radia.

Hitro se je pokazalo, da ljubiteljstvo do radia ni samo sebi lasten namen, ampak smo se s svojim znanjem in opremo naenkrat znašli v družbenem okolju, kjer smo izvajali tako dobrodelne, kot tudi splošno koristne akcije in sodelovali pri humanitarnih dejanjih.

Izobraževanje radio-operaterjev v klubu je bila dolga leta prioritetna naloga, zato nam podmladka ni manjkalo. Kar nekaj članov se je kasneje odločilo za poklice, kjer so jim veščine, pridobljene skozi aktivno delo v klubu, še kako koristile.

Še vedno se trudimo pridobiti v naše vrste ljudi, ki jih radio tehnika in vse, kar je danes povezano z njo, zanima. Novejše tehnike postajajo kljub večji zahtevnosti vse bolj dostopne. Osnove znanja o delovanju radijskih naprav si lahko uporabniki še vedno pridobijo tudi pri nas.

Za priznanje našega dolgoletnega delovanja nam je Zveza radioamaterjev Slovenije ob 30 letnici delovanja radiokluba podelila srebrno plaketo ZRS.