Letni zbor članov

23. marca 2019 smo se člani radiokluba zbrali na letnem zboru članov, tokrat prvič v novih prostorih radiokluba v Stari Loki. Prišli smo Andi S52GP, Stanko S52RO, Polde S52UF, Karli S56KMV, Boris S57BIT, Sandi S57KM, Anka S57ONE in Jure S57XX. Pregledali smo opravljeno delo v letu 2018 in dorekli smernice za delo radiokluba v letu 2019.

Preberite več …

Zaključek S570Z aktivnosti

Ant_Pik

Zaključek S570Z aktivnosti ob 70 letnici konca 2. svetovne vojne je bil delavno – družaben. Vreme je bilo naklonjeno zato smo v sestavi S52GP, S56VVV in S57XX lahko izvedli nekatera nujna vzdrževalna dela na anteni. Vse bolj se ji poznajo leta in so taki posegi vse pogostejši in vse bolj potrebni.

Nadaljevali smo z družabnim delom – piknik in druženja, ki nam ga je na bolj »tradicionalen« termin v aprilu onemogočilo slabo vreme. S52RO nas je ponovno razvajal z dobrotami z žara, ostali smo poskrbeli za ostalo.

Letni zbor članov

Grb_mV petek, 21. 2. 2014 ob 19.00 uri se bomo zbrali na rednem letnme zboru članov kluba. Lokacija bo ista, kot v preteklih letih – posebna soba gostilne Starman. Morda se nam pridružijo tudi kolegi iz pobratenega kluba iz Sarajeva. Pregledali bomo aktivnosti v preteklem letu in se dokončno domenili glede okvirnega načrta dela v letu 2014. Vabila članom so bila že poslana.

Izredni zbor članov

Grb S59DKR

Prisotni: S51RF, S52GP, S52PJ, S52RO, S57MGL, S56KMV, S56VVV, S57KM, S57ONE, S57XX, S59YY, S59ZZ, Aleksander, Viktor

Izredni zbor članov je bil sklican zaradi odstopa predsednika kluba. Prisotni člani smo soglasno izvolili novega predsednika kluba Staneta S52RO, dosedanjemu predsedniku Milanu S58MU pa smo se zahvalili za vso opravljeno delo.