Tečaj za radioamaterje

Seznam znanj, ki si jih začetnik pridobi za usposobitev za amaterskega radijskega operaterja:
RADIOAMATERSTVO – LJUBITELJSTVO, GIBANJE, ORGANIZACIJA

 • ZGODOVINA, RAZVOJ IN POMEN RADIOAMATERSTVA
 • MEDNARODNA RADIOAMATERSKA ORGANIZACIJA – IARU
 • ZVEZA RADIOAMATERJEV SLOVENIJE – ZRS

PRAVILA IN PRAKSA V AMATERSKIH RADIJSKIH KOMUNIKACIJAH

 • VZPOSTAVLJANJE AMATERSKIH RADIJSKIH ZVEZ
 • AMATERSKE ZVEZE V TELEGRAFIJI IN TELEFONIJI
 • AMATERSKE DIGITALNE KOMUNIKACIJE
 • AMATERSKE SSTV IN FSTV (ATV) ZVEZE
 • DNEVNIK DELA RADIJSKE POSTAJE, QSL KARTICA
 • ČASOVNE CONE IN KOORDINIRANI UNIVERZALNI ČAS (UTC), UNIVERZALNI LOKATOR
 • RADIOAMATERSKA TEKMOVANJA IN DIPLOME
 • RADIOAMATERSKA MORALA IN KODEKSI
 • AKTIVNOSTI RADIOAMATERJEV OB NESREČAH IN NEVARNOSTIH

RADIJSKE KOMUNIKACIJE

 • OSNOVNI POJMI O RADIJSKIH KOMUNIKACIJAH
 • MEDNARODNA RAZDELITEV RADIJSKIH FREKVENC

ELEKTROTEHNIKA

 • ELEKTRIČNI TOK, NAPETOST IN UPORNOST
 • OHMOV ZAKON IN MOČ
 • TULJAVE IN KONDENZATORJI, FILTRI
 • POLPREVODNIKI, ELEKTRONSKE CEVI
 • MIKROFONI IN ZVOČNIK
 • OJAČEVALNIKI, NAPAJALNIKI

PREDPISI ZA AMATERSKE RADIJSKE KOMUNIKACIJE

 • MEDNARODNI PREDPISI
 • SLOVENSKI PREDPISI

RADIOTEHNIKA

 • RADIJSKI VALOVI IN PRENOS INFORMACIJ
 • RADIJSKI ODDAJNIKI, RADIJSKI SPREJEMNIKI
 • VALOVANJE, RAZŠIRJANJE RADIJSKIH VALOV
 • ANTENE, NAPAJANJE ANTEN
 • MOTNJE
 • MERITVE IN MERILNI INŠTRUMENTI
 • NEVARNOSTI PRI DELU Z ELEKTRIČNIM TOKOM

Tečaje organiziramo v kolikor je dovolj interesentov. Tečajnik se lahko na izpit pripravi tudi individualno pod našim mentorstvom.