40 let radiokluba Škofja Loka40th Anniversary of the Radioclub Škofja Loka

Radioklub Škofja Loka obeležuje 40. obletnico ustanovitve. V ta namen je aktiviran posebni klicni znak S540DKR, ki bo v etru od 1. februarja do konca aprila 2012. Vse zveze bodo potrjene s priložnostno QSL kartico. In 2012 Radioclub Škofja Loka celebrated 40th Anniversary of its Foundation. For this event members of the club activated special callsign: S540DKR, which was on the air from February 1st till the end of April 2012. All QSOs were confirmed with a special QSL card. Prve zveze s klicnim znakom YU3DKR so bile narejene v drugi polovici februarja 1972. Pri vseh, ki smo se klubu pridružili leta 1977, je veljalo, da je bil klub ustanovljen ob 1000-letnici Škofje Loke leta 1973. Šele v lanskem letu smo v občinskih arhivih našli kopije zapisnikov ustanovitvenega zbora radiokluba, ki se je odvijal novembra 1971!

Ob urejanju starih dnevnikov in vnašanju podatkov s QSL kartic pa ugotovimo, da so prve zveze bile narejene v letu 1972, zato smo se odločili, da bomo 40 letnico delovanja obeležili v letu 2012.

V radioklubu nismo nikoli posvečali kake posebne pozornosti slavnostnim dogodkom. Vedno smo poizkušali biti delavni, zato upamo, da bo tudi 40 letnica minila na podoben način.

Ena prvih aktivnosti se bo odvijala na radioamaterskih frekvencah, kjer smo nepretrgoma prisotni 40 let. V ta namen smo aktivirali posebni klicni znak S540DKR, ki je bil aktiven od 1. februarja do konca aprila 2012.

Vse zveze so bile potrjene s QSL karticami, prav tako so naložene na ARRL-ov sistem elektronskega potrjevanja LoTW.

8. februar 2012

Aktiviran je radio far, ki oddaja posebni klicni znak S540DKR/B na različnih frekvenčnih območjih kratkega vala. Vsi raporti bodo potrjeni s QSL karticami. SWL raporti za sprejem radio fara se lahko pošljejo tudi na s540dkr@gmail.com.

1. marec 2012

Po elektronski pošti lahko pošljete zahtevek za diplomo S540DKR. Imeti morate vzpostavljene vsaj 3 zveze na različnih frekvenčnih območjih / načinih dela. Podatki zvez iz dnevnika morajo biti poslani na s59dkr@gmail.com. V zadevi morate napisati “Diploma S540DKR -“, čemur sledi vaš klicni znak. Diploma v JPG ali PDF obliki vam bo poslana na vaš elektronski naslov. Vsi zahtevki morajo biti poslani najkasneje do 1. maja 2012.

8. February 2012

Radio beacon, that emits special callsign S540DKR/B at different frequency bands on HF, is activated. All SWL reports will be confirmed with a special QSL card. SWL reports of the beacon can also be sent to s540dkr@gmail.com.

1. March 2012

E-mail request for S540DKR award can be sent. You should have at least 3 different band/mode QSO’s with special S540DKR callsign. Log extract with QSO data should be sent to: s59dkr@gmail.com. In e-mail “Subject” line you should write “S540DKR award -”, followed with your callsign. Award in JPG or PDF format will be e-mailed to your e-mail address. All requests should be sent to us no later than May 1st 2012.