S5100IF aktivnosti

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vreme v 1. polovici leta ni bilo naklonjeno SOTA aktivnostim. Kombinacija vremenskih razmer in prostega časa je povzročila, da smo se pojavili na radijskih valovih šele konec aprila in nato v juniju in juliju. Kljub vsemu smo uspeli …

do konca julija, ko je prenehala veljavnost znaku S5100IF, vzpostaviti slabih 600 zvez s 35 državami. Skupno 13 dnevnikov so prispevali Sabina S53YL, Miloš S57D, Jurij S57X in Jure S57XX. Večina zvez je bila narejena v telegrafiji, nekaj tudi v foniji.

Oglasili smo se iz sedmih bojišč nekdanje fronte: Kozlov rob (JA-054), Kuk (TK-012), Korada (TK-027), Škabrijel (TK-031), Bučenica (TK-034), Globočak (TK-039) in Lašček (TK-046).

Nekaj vtisov je zbranih v Google foto albumih: