Letni zbor članov

Grb_mV petek, 21. 2. 2014 ob 19.00 uri se bomo zbrali na rednem letnme zboru članov kluba. Lokacija bo ista, kot v preteklih letih – posebna soba gostilne Starman. Morda se nam pridružijo tudi kolegi iz pobratenega kluba iz Sarajeva. Pregledali bomo aktivnosti v preteklem letu in se dokončno domenili glede okvirnega načrta dela v letu 2014. Vabila članom so bila že poslana.