September ob Soči

SocaTudi septembra smo nadaljevali z aktivnostmi po bregovih nad reko Sočo. Mesec je pričel S57XX z aktivacijo Kuka nad Livkom. Hrib se je nahajal na območju tretje obrambne črte Italijanov, ki pa jim ob preboju na Soči ni prav veliko pomagala.

Sledili sta dve odpravi z večjo udeležbo na Mrzli vrh in Matajur. Udeleženci smo bili S57X, S57XX in Dominik. Prvega vrha se morda kdo od bralcev spomni iz poročil o vsakoletnih spominskih slovesnostih pred kaverno, …

v kateri se nahaja oltar. Postavili so ga Madžari v spomin sobojevnikom, ki so na tem hribu branili preboj Italijanov proti dolini Tolminkea, za hrbet branilcem Tolminskega mostišča. Večina avtorjev knjig o bojih v Posočju uvršča Mrzli vrh med najhujša bojišča ob Soči.

Matajur je pri Primorcih vedno imel posebno mesto. Za časa 1. svetovne morije je postal “slaven” predvsem ob bliskovitem preboju fronte na območju Tolmina in Kobarida, kamor so se usmerili napadalni oddelki Alpskega korpusa po padcu Kuka in Livka. Nas pa niso zanimali le dogodki med WWI, temveč so nas gnali tudi drugi vzgibi.

Nekaj več o vsem skupaj in tudi povezave do fotografij si lahko najdete tukaj: