Znak S5100ISONZO s pričetkom leta 2016 zamenja S5100IF

3_isonzo_armee_2S koncem decembra se je izteklo dovoljenje za uporabo posebnega klicnega znaka S5100ISONZO, posvečenega 100-letnici pričetka in prvega obdobja bojev ob Soči za časa I. svetovne vojne. Decembrsko vreme nam je bilo kar naklonjeno. Tako smo uspeli aktivirati vrhove Skalnico, Trstelj, Lašček in Sabotin, nekaj zvez pa je bilo narejeno tudi iz prostorov kluba. Poleg samega dela v naravi smo spoznali in odkrili marsikaj, kar še danes spominja na morijo pred stoletjem.

O večini decembrskih aktivnosti so zbrana poročila in komentarji ter slike. Povezave do gradiv so navedene spodaj:

Slike S57X & Dominik: Trstelj S5/BR-023, Lašček S5/TK-046 in Sabotin S5/TK-032

S57XX: Skalnica S5/TK-029, Trstelj S5/BR-023, Lašček S5/TK-046 in Sabotin S5/TK-032

Zaključna analiza je pokazala, da smo s posebnim znakom naredili približno 2000 zvez z 56 državami sveta. Približno 1100 različnih klicnih znakov se pojavi v bazah. Glede na skromno opremo, ki jo je potrebno na hrbtih prinesti na vrhove, več kot dober rezultat.

Vsekakor pa število zvez v tej aktivnosti ni bil glavni motiv. Hoja po nekdanjih bojiščih, ogledi ostalin, raziskovanje terena ob uporabi nekaterih novih pripomočkov (npr. LIDAR) in zbiranje dodatnih informacij preko svetovnega spleta ali s pomočjo društev, ki se ukvarjajo z »Veliko vojno«, je svojevrstno doživetje. Seveda pa gre pri vsem skupaj predvsem za prijetno druženje združeno s spoznavanjem manj znanih koncev Slovenije.

V aktivnosti je tako ali drugače sodelovalo devet članov ali njihovih družinskih članov in prijateljev ter pet članov drugih radioklubov iz Slovenije.

Leto 2016 začenjamo z uporabo naslednjega posebnega znaka S5100IF. Ena prvih priložnosti za uporabo znaka v januarju 2016 bo ob razstavi posvečeni zaledju soške fronte, ki je bila pred dnevi odprta v Škofji Loki. A o tem več v prihodnjih mesecih, ko se bo do konca julija 2016 uporabljal nov klicni znak.